BLOG & NEWS

The Fourth Gia Dinh Photo Club International Photo Contest 2014

* The exhibition is open to all amateur and professional photographer. * The exhibition has received the Patronage of FIAP (International Federation of Photographic Art), Recognition from PSA (the Photographic Society of America), ISF (Image Sans Fr...

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng toàn cảnh”

Giới thiệu những tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật về thành phố Đà Nẵng; ghi nhận và phản ánh những thành tựu phát triển, sự nỗ lực lao động sáng tạo của nhân dân Đà Nẵng trong công cuộc đổi mới.

KHAI MẠC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ XXII - 2014 tại Tây Ninh (22-24/07/2014)

22/07/2014: Chấm chọn bộ giải - Tọa đàm chuyên môn 23/07/2014: Hội thảo do Canon Việt Nam tổ chức 24/07/2014: Khai mạc Triển lãm

Inside Vietnam

"The Other Hundred" is a unique photo book project aimed as a counterpoint to the Forbes 100 and other media rich lists by telling the stories of people around the world who are not rich but whose lives, struggles and achievements deserve to be celeb...

MOST VIEWED

Gallery | Contact