BLOG & NEWS

KHAI MẠC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ XXII - 2014 tại Tây Ninh (22-24/07/2014)

22/07/2014: Chấm chọn bộ giải - Tọa đàm chuyên môn 23/07/2014: Hội thảo do Canon Việt Nam tổ chức 24/07/2014: Khai mạc Triển lãm

Inside Vietnam

"The Other Hundred" is a unique photo book project aimed as a counterpoint to the Forbes 100 and other media rich lists by telling the stories of people around the world who are not rich but whose lives, struggles and achievements deserve to be celeb...

Cuộc thi ảnh "NỤ CƯỜI VIỆT"

Được thành lập 1998, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ hết mình của Bộ Giáo Dục Đào tạo, Bộ Y tế, các Bệnh Viện Răng Hàm Mặt hàng đầu tại Việt Nam “Chương trình P/S Bảo Vệ Nụ Cười Việt Nam” tự hào mang đến cho trẻ em và người dân Việt Nam chương trình ch...

Trang web Liên hoan Ảnh khu vực Đông Nam bộ đã chính thức hoạt động.

Phát huy thành công rực rỡ của việc tổ chức thi ảnh online Liên hoan Ảnh nghệ thuật 2013 tại Lâm Đồng, sau một thời gian củng cố và hoàn thiện, ngày 22/05/2014, trang web www.lienhoananhdnb.com đã chính thức hoạt động và bắt đầu nhận ảnh tham gia Liê...

MOST VIEWED

Gallery | Contact