BLOG & NEWS

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng toàn cảnh”

Giới thiệu những tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật về thành phố Đà Nẵng; ghi nhận và phản ánh những thành tựu phát triển, sự nỗ lực lao động sáng tạo của nhân dân Đà Nẵng trong công cuộc đổi mới.

KHAI MẠC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ XXII - 2014 tại Tây Ninh (22-24/07/2014)

22/07/2014: Chấm chọn bộ giải - Tọa đàm chuyên môn 23/07/2014: Hội thảo do Canon Việt Nam tổ chức 24/07/2014: Khai mạc Triển lãm

Inside Vietnam

"The Other Hundred" is a unique photo book project aimed as a counterpoint to the Forbes 100 and other media rich lists by telling the stories of people around the world who are not rich but whose lives, struggles and achievements deserve to be celeb...

Cuộc thi ảnh "NỤ CƯỜI VIỆT"

Được thành lập 1998, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ hết mình của Bộ Giáo Dục Đào tạo, Bộ Y tế, các Bệnh Viện Răng Hàm Mặt hàng đầu tại Việt Nam “Chương trình P/S Bảo Vệ Nụ Cười Việt Nam” tự hào mang đến cho trẻ em và người dân Việt Nam chương trình ch...

MOST VIEWED

Gallery | Contact